Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamnda; öğrencilerin kardeş indiriminden faydalanabilmesi için kardeşlerin aynı akademik yıl içerisinde Altınbaş Üniversitesi önlisans ve/veya lisans programlarında kayıtlı olması gerekir.

Kardeş indirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir.

Kardeş indirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi) ile başvuru yapmaları zorunludur.

1. Kardeş Bilgileri
Ör: vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi. İzin verilen dosya türleri: pdf, jpg, png. Maksimum dosya boyutu: 5 MB
2. Kardeş Bilgileri
Ör: vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi. İzin verilen dosya türleri: pdf, jpg, png. Maksimum dosya boyutu: 5 MB
3. Kardeş Bilgileri
Ör: vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi. İzin verilen dosya türleri: pdf, jpg, png. Maksimum dosya boyutu: 5 MB
İletişim Bilgileri