Kardeş İndirimi Başvuru Formu

Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamanda; öğrencilerin kardeş indiriminden faydalanabilmesi için kardeşlerin ön lisans programlarında ve/veya lisans bölümlerinde aynı anda okuyan kardeş öğrencilerin veya bu program/bölümlerden mezun olan (lisansüstü hariç) öğrencilerin kardeşleri, her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi) ile başvuru yapmaları zorunludur.